Torben Grønbech Pedersen • Gl. Skårupvænge 7 • DK 5700 Svendborg • +45 25 56 25 78
Feeds og links til nyttige sider.
Fødevarefeed fra INGENØREN
Her er en række links til vigitge standarder, samt temasider fra Fødevarestyrelsen.
Eu lovgivning fødevaresikkerhed.
Målet med EU's politik for fødevaresikkerhed er at beskytte forbrugernes sundhed og interesser, samtidig med at den garanterer et velfungerende indre marked. For at nå dette mål sørger EU for, at der fastsættes standarder for og føres kontrol med fødevarehygiejne og forebyggelse af risikoen for kontaminering med eksterne stoffer.
Blog
Fødevaresikkerhed skal man
ikke se igennem fingre med.