Torben Grønbech Pedersen • Gl. Skårupvænge 7 • DK 5700 Svendborg • +45 25 56 25 78
CV
Om denne menu
A.P. Møller - Mærsk A/S
Esplanaden 50
1098 København K
Danmark

Tlf: +45 3363 3363

Cvr-nr: 22 75 62 14

Stilling:
Kok og hovmester
Ansættelsesforhold:
Fastansættelse
Periode:
1990 - 1998
I sommeren 1990 gjorde jeg tjeneste ombord på Den Kgl. Danske
Marines MTP Krieger. Det maritime miljø og forholdene i søværnet
tiltalte mig meget, og derfor søgte jeg om kontrakt i flåden. Grundet
et politisk dikteret ansættelsesstop, var dette ikke muligt. På MTP
Kriegers skibsledelses anbefaling, blev der formidlet kontakt til
rederiet A.P. Møller. Jeg blev ansat i rederiet A.P. Møller i december
1990.
Min første hyre var som ungkok på supplybåden Mærsk Gabarus, i
Aberdeen, Skotland.
I 1991 erhvervede jeg mig sønæringsbevis og blev herefter forhyret
som kok. Tiden ombord på supplybådene var spændende og har givet
mig mulighed for at se steder i UK, som ikke er alle forundt. Tjenesten
på de små og intime skibe mindede meget om tjenesten i
torpedobådene. Det var en lærerig tid, især lærte jeg noget om
tolerance og respekt for forskellighed. Det er en periode, jeg tit
tænker tilbage på. For selv om Nordsøen kan være barsk om vinteren,
så var det også en tid, der var ganske underholdende, og hvor jeg
udviklede mig meget som menneske.
I 1996 blev jeg udnævnt til hovmester og kom på produkttankere, hvor
mine kompetencer med at kunne lave alt selv fra bunden var nyttige.
Senere fik jeg nogle ture jorden rundt på linjefart med containerskibe.
I 1998 valgte jeg at gå i land, da jeg blev gift.
Tilberedning af daglig forplejning
Indkøb og proviantering
Menuplanlægning
Udfærdigelse af toldpapirer
Udfærdigelse af egenkontrol
Kostregnskab
Optælling og status
Rapportering
Socialt holdepunkt for besætning
Høkersalg
Myndighedskontakt
Servicefunktion for gæster
Rengøring
Arbejdsleder for stewardesse
Tulip Food Company A/S
Tulipvej 1,
8940 Randers S

Tlf +45 8910 5000

CVR: 14 00 36 06

Reference

Stilling:
Produktionsmedarbejder
Ansættelsesforhold:
Fastansættelse
Periode:
1998 - 2009
Hos Tulip Food Company A/S, var jeg primært ansat som maskinoperatør i
pakkeriet, med betjening af fyldelinjer, lasagnesav, Rowema, Flowfrysere, og
diverse andre maskiner.
Jeg var lejlighedsvis også udlånt til køkkennet, med funktion som industrikok og
procesoperatør på APV’er1 og kogeanlæg. En del af arbejdet på kogeanlæggene, var
at samle rør, pumper og stille ventiler, således at produkterne havnede i de rigtige
buffertanke. Jeg havde som udgangspunkt fast morgenklargøring med mødetid
henholdsvis kl. 5.00 og kl 6.00.
I perioder havde jeg også aftenvagt i en mere selvstændig rolle. Lejlighedsvis
bistod jeg også udviklingsafdelingen i opskalering og forsøgskørsel på diverse
anlæg.
I de sidste 4 års ansættelse stod jeg for at oprette nye etiketter i Scanvægts
Labelflex, konvertere etiketter fra andre systemer til Labelflex, samt vedligeholde
og opdatere designs og databasen. Desuden installerede jeg labels på
linjeprintere.
Lagerarbejdet bestod i at bestille at bestille forbrugsmaterialer til den daglige
produktion, fra hovedlageret til et slidlager, tæt på produktionsenhederne.
Der har også været en del ad hoc opgaver, bland andet fremstilling af PowerPoints
med sikkerheds information og opfordringer til god hygiejne. Desuden var jeg også
filmmand på et LEAN projekt, der skulle afdække vaner og rutiner, med henblik på
at optimere arbejdsgange, ud fra konceptet ”work smarter, not harder!”.
I en periode på 4 måneder, med få ordrer var jeg overflyttet til Danish Crown i
Faaborg, hvor jeg gennemførte et skærekursus i at forædle skinker og
midterstykker. Da der kom gang i tingene igen, vendte jeg tilbage til tidligere job
med de samme funktioner som før.
APV'er1 er en varmeveksler fra SPX Flow Technology
Produktion køkken, (industrikok)
Makinoperatør, (klargøring, omstilling)
Pakkeri
Lagerarbejde
Varemodtagelse
Scanvægts Labelflex
Oprettese af etiketter
Vedligehold af etiket database
Instalering at etiketter på linjeprintere
LEAN
Indtaste stamdata
Forfaldent arbejde
Rengøring
VVS BILEN A/S
Gammel Skårupvej 80
5700 Svendborg

Tlf +45 6220 2222

CVR: 25 47 05 83

Reference
Direktør Morten Caspersen
Mobil +45 3091 9640
mc@vvsbilen.dk
Stilling:
IT projektleder
Ansættelsesforhold:
Tidsbegrænset 4 måneder

Periode:
2012- 2013
I september 2012 blev jeg kontaktet af direktør Morten Caspersen, med en forsørgelse om jeg ville være tovholder i at implementere Lemvigh Müller’s materiale og forbrugsregistreringssystem hos VVSBILEN A/S.

Under SWOT forberedelsesanalysen, blev det klart at denne løsning havde for mange svagheder og gjorde VVSBILEN A/S unødvendigt afhængig af en enkelt grossist. Der blev foretaget en ”forventningsafstemning” og lagt en ny strategi.
Indførelse af ny IT struktur
Indkøb af Samsung tablets
Indkøb af nye office computere
Opsætte Google apps for business
Finde besparelse på telefoni
Tilpasning af TDC Scale
Finde besparelser på printerudgifter
Opsætning af lokalt P2P dokumentdeling
Opsætning elektronisk kvalitetsikringssystem
Daglig vedligehold af IT struktur
Forfaldent kontorarbejde
Undervisning af medarbejdere i ny IT
Målet var:
Uafhængighed af grosister
Fleksibilitet - Cloud
Nedlægge egen server

Omlægning af maildomæne til Google App’s for business
Elektronisk kvalitetssikringssystem

Herudover er der foretaget en del besparelser på telefoni og forbrugsstoffer i virksomheden.
De nye tiltag har skabt en hurtigere arbejdsgang i tids-  og materiale registrering. De elektronsike dagsedler sparer også en masse tid med at tyde papirlapper og efterfølgende afklaring pr telefon.

Dette bevirker at faktureringen kan ske hurtigere. Dette øger cashflowet og gør virksomheden mere konkurence dygtig, hvilket afspejler sig på bundlinjen.
Cases fra ansættelser
Cv-menuen giver ikke kun mulighed for at læse og downloade det seneste opdaterede CV, her er også en mulighed for at rejse igennem min karriere på en tidslinje, fra jeg stod i lære som kok, til mit seneste kursus som Lead Auditor i ISO 22000:2005
Her på siden kan man læse nogle cases fra min ansættelser.
Der er ligeledes planlagt dette for kurser og uddannelser.
Jeg kigger også på muligheden for et dynamisk kompetence CV.