Torben Grønbech Pedersen • Gl. Skårupvænge 7 • DK 5700 Svendborg • +45 25 56 25 78
Uddannelsen til fødevareteknolog er en 2-årig erhvervsakademi uddannelse. Det første semester af
uddannelsen er fælles for studieretningerne ernærings-, fødevare-, mejeri- og procesteknolog. De
sidste 1½ år af uddannelsen er speciale-forløb incl. praktikophold og afsluttende eksamensprojekt.
Min uddannelses officielle titel er ”PROCESTEKNOLOG MED SPECIALE I FØDEVARE” men
i daglig tale kaldes den også ”FØDEVARETEKNOLOG”.
Kilde: Erhversakademi MidtVest.
Profession
Hvad arbejder en fødevareteknolog med?

Som fødevareteknolog har man en kombination af
teoretisk og praktisk viden om aktuelle
problemstillinger i fødevareindustrien. Man kan
derfor være med til at løse opgaver mange
forskellige steder i en moderne
fødevarevirksomhed. De ­feste fødevareteknologer
er ansat i større produktionsvirksomheder inden
for fødevareindustrien, andre arbejder for den
offentlige fødevarekontrol. Fødevareteknologer
kan også være underleverandørens konsulent
inden for f.eks. udformning af maskiner til
fødevareindustrien, salg og hensigtsmæssig brug af
hjælpe- og tilsætningsstoffer.
Typiske arbejdsopgaver
· Produktionsplanlægning
· Dokumentation af produktion
· Udarbejdelse af hygiejneprogram
· Analyse
· Målinger og beregninger på procesanlæg
· Produktudvikling
· Udvikling af produktionsprocesser
· Kemiske og mikrobiologiske processer
· Projektering af forsøgs og produktionsanlæg
· Kvalitets og miljøstyring
· Kvalitets og miljøkontrol
· Projektstyring
· Teknisk salg og service
Økonomi
Du kan søge SU til hele uddannelsen.

Springbræt til mere uddannelse
Som fødevareteknolog kan du bl.a. læse
videre til professionsbachelor i sundhed og ernæring eller professionsbachelor i
laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi.